Startsite.noStartsiden som hjelper deg å finne frem på nett


 
UNDERKATEGORIER

Birkebeinerordenen


Informasjon om den uavhengige og upolitiske ordenen som ble stiftet 19. september 1927. Ordenen består i dag av fire losjer.

CISV Norge


Children's International Summer Villages Norge er en religiøst og politisk uavhengig barne- og ungdomsorganisasjon som arbeider for fred ved å skape større forståelse mellom mennesker fra ulike kulturer og nasjoner.

Civitan Norge


Frivillig organisasjon av klubber som arbeider for en bedre samfunnsånd. Det legges spesiell vekt på å hjelpe mennesker med utviklingshandikap.

Den norsk-tyske Willy Brandt s


Har som formål å fremme gjensidig kunnskap om samfunnsliv, kultur og språk i Norge og Tyskland, særlig blant ungdom. Informasjon om prosjekter, stipend og Willy Brandt-prisen.

Den ukrainske forening i Norge


Foreningen arbeider for å bevare ukrainsk kultur og tradisjoner, og for å fremme kontakt og samhandling mellom ukrainere og nordmenn.

Foreningen Norden


En partipolitisk uavhengig forening for enkeltmedlemmer og organisasjoner. Foreningen arbeider for et øket nordisk samarbeid innen blant annet arbeidsmarked, næringsliv, utdannelse, kultur, massemedia, bistand og miljøvern.

Grenlandsaksjonen


En politisk uavhengig organisasjon med mål å hjelpe det rumenske folk. Med nyheter, givere og aktiviteter.

Grønn hverdag


Norges største nettverk av og for miljøbevisste forbrukere tidligere kjent som Miljøheimevernet. Nyheter og tips om små og store ting man kan gjøre for å leve mer miljøvennlig.

Institusjonen Fritt Ord


Har til formål å verne om og styrke ytringsfriheten og dens vilkår i Norge, særlig ved å stimulere den levende debatt og den uredde bruk av det frie ord.

Landsforeningen for voldsofre


Informasjon om foreningen og fremgangsmåte for å søke voldsoffer erstatning.

Max Havelaar


Fairtrade garantimerke som er en garanti for at bønder og arbeidere i noen av verdens fattigste land får en fair pris for sine kvalitetsprodukter. Informasjon om organisasjonen, produktene og produsentene.

Mensa Norge


Forening for mennesker med høy IQ. Informasjon om organisasjonen, nyheter og tester.

Motorførernes avholdsforbund (


Samfunnsengasjert organisasjon som arbeider for fornuftig bilbruk. Nyheter, lokallagoversikt, aktivitetsplan og artikkelarkiv. for at kollektivtilbudet i byer og tettsteder må styrkes.

Natteravnene i Norge


Organisasjon for voksne som er ute om kveldene i helgene for å skape trygghet i nærmiljøet, først og fremst for ungdom. Informasjon om organsisjonen med oversikt over fylkes- og lokallag.

Norsk Selskap for Skibbrudnes


Informasjon om og fra redningsselskapet.

Rotary i Norge


Informasjon om organisasjonen og utveksling. Lenker, diskusjonsforum og gjestebok.

Turvenner


Forening for enslige ikke-røkende over 40 år i Trondheim og omegn, som tilbyr sosiale aktiviteter som turer, dans, teater og ferier.

UNESCO-kommisjonen


Informasjon om FN-organisasjonen for utdanning, vitskap, kultur og kommunikasjon. Et kontaktpunkt med norske fagmiljøer, og rådgiver for regjeringen.

Ungdommens menneskeverdsallian


En ungdomsbevegelse som tar utgangspunkt i at alle mennesker er like verdifulle og har den samme rett til liv og beskyttelse fra unnfangelse til naturlig død. UMAN arbeider blant annet mot abort og aktiv dødskjelp.

Aksjon slett u-landsgjelda (SL


Forum for utvikling og miljø sin arbeidsgruppe på gjeld, som samtidig fungerer som et eget samordningsorgan med over 50 tilknyttede organisasjoner.

Bioteknologinemnda


Bioteknologinemnda er et offentlig, frittstående og rådgivende organ. Det skal gi informasjon til publikum og forvaltningen, og fremme debatt omkring de etiske og samfunnsmessige konsekvensene ved bruk av moderne bioteknologi.

Christianssand protestfestival


En protest mot avmakt og likegyldighet og for engasjement og handling; et program i Axel Jensen, Jens Bjørneboe og Henrik Wergelands ånd. Informasjon om festivalen og ideen bak.

Dyrevernalliansen


Informasjonsenhet for myndigheter, dyrevernorganisasjoner og publikum. Stiftelsen dokumenterer menneskelige overgrep mot dyr, særlig dyreplageri som angår dyr i kommersiell utnyttelse og dyremishandling som vernes av gjeldende lovverk.

Formuebygging


Artikler om hverdagsøkonomi med tips og råd på hvordan denne kan forbedres med endring av holdninger.

Framtiden i våre hender


Organisasjon som engasjerer seg i fattigdom og fordeling, natur og miljø, og livskvalitet. Med nyheter, aktiviteter og publikasjoner.

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA)


Organisasjon som driver rådgivning til mennesker som har kommet opp i en vanskelig økonomisk situasjon på grunn av høy gjeld. Med nyheter, informasjon og hjelp til selvhjelp.

Hundebitt


Setter søkelyset på uvettig og negativt hundehold. Fokus på den nye norske loven om hundehold.

Innvandring - regjeringen.no


Temaside for innvandringsspørmål. Informasjon om asyl- og flykningpolitikk, schengensamarbeidet, visumspørsmål og annet lovverk knyttet til innvandring i Norge.

Lund-rapporten


Rapport til Stortinget fra kommisjonen som ble nedsatt av Stortinget for å granske påstander om ulovlig overvåking av norske borgere.

Norges Krigsbarnforbund


NKBF er en interesseorganisasjon for barn født i perioden 1940 1946 av norsk mor og far som tilhørte okkupasjonsmakten.

Oekonomi.no


Oekonomi.no tar for seg forskjellige økonomispørsmål, hovedsaklig på norsk og beregnet for et interessert, men ikke nødvendigvis økonomiutdannet, publikum.

PACEM


Tidsskrift for etisk og teologisk refleksjon, utgitt av feltprestkorpset. Med artikler fra 1998 og framover.

Porten til Midt-Østen


Med nyheter og bakgrunnsinformasjon om konfliktene i Midt-Østen, fra organisasjonen Med Israel for fred.

Skattesøk


Siden er et skattesøk i skattelistene utgitt i 2010 av Skatteetaten. Skattelister for inntektsåret 2009.

global.no


Veiviser til norske aktører som arbeider med nord-sør-spørsmål og internasjonal utvikling.

Association of Norwegian Stude


Studentsamskipnaden for norske studenter i utlandet. Ivaretar utenlandsstudentenes faglige, økonomiske, sosiale og kulturelle interesser før, under og etter studiet.

HA-Invest


En investeringsforening for norske studenter ved Handelshøjskolen i København. Informasjon om aktiviteter og hvordan du kan bli med.

StorHk studentnett


Sudentorganisasjonen i Hedmark. Med nyheter, aktiviteter, organiasjon og debattforum.

Studentparlamentet i Oslo


Nettstedet til det øverste demokratisk valgte organ for studentene ved Universitetet i Oslo (UiO) og de fem høyskolene tilknyttet Studentsamskipnaden i Oslo.

Studenttinget NTNU


Nettstedet til det øverste studentorgan ved Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet.

Akademikerne


Sammenslutning av foreninger som primært omfatter yrkesutøvere med embetseksamen på hovedfagsnivå eller tilsvarende utdanning.

Faglig vev


Portal for fagorganiserte med faglige nyheter og pekere.

GRAFILL


Forening for norske grafiske designere og illustratører. Informasjon om foreningen og faggrupper. Presentasjon av medlemmenes arbeider,

Human Resources Norge


Nyheter og trender innen HR-området, kurs og konferanseoversikt, konsulentdatabase, ledige stillinger innen HR-området. Human Resources er et samlende begrep for fagområdene personaladministrasjon, rekruttering, personal-, ledelse- og or

Naturviterne


En fagorganisasjon for naturvitere. Forbundet er medlem i hovedorganisasjonen Akademikerne.

Norsk Journalistlag


Med vedtekter, lokallag, etikk og opphavsrett.

Norsk LabourStart


Med nasjonale og internasjonale nyheter om og for fagbevegelsen.

Norsk Tjenestemannslag


Organisasjonen for tilsatte i staten og virksomheter med offentlig tilknytning.

Sogn og Fjordane Journalistlag


Nettstad for Norsk Journalistlag si lokalavdeling i Sogn og Fjordane. Adresser, almanakk, utdrag frå medlemsbladet "Bratte Bakkar" og medlemsliste.

Teknisk-naturvitenskapelig for


Med kurs, konferanser, årsberetninger og lønnstatistikk. Deler av nettstedet er kun tilgjengelig for medlemmer.

Velforeningenes Fellesråd


Fellesråd for Velforeninger i Tønsberg