Startsite.noStartsiden som hjelper deg å finne frem på nett


 
UNDERKATEGORIER

Fellesråd for Velforeninger i Tønsberg
Med kurs, konferanser, årsberetninger og lønnstatistikk. Deler av nettstedet er kun tilgjengelig for medlemmer.
Nettstad for Norsk Journalistlag si lokalavdeling i Sogn og Fjordane. Adresser, almanakk, utdrag frå medlemsbladet "Bratte Bakkar" og medlemsliste.
Organisasjonen for tilsatte i staten og virksomheter med offentlig tilknytning.
Med nasjonale og internasjonale nyheter om og for fagbevegelsen.
Med vedtekter, lokallag, etikk og opphavsrett.
En fagorganisasjon for naturvitere. Forbundet er medlem i hovedorganisasjonen Akademikerne.
Nyheter og trender innen HR-området, kurs og konferanseoversikt, konsulentdatabase, ledige stillinger innen HR-området. Human Resources er et samlende begrep for fagområdene personaladministrasjon, rekruttering, personal-, ledelse- og or
Forening for norske grafiske designere og illustratører. Informasjon om foreningen og faggrupper. Presentasjon av medlemmenes arbeider,
Portal for fagorganiserte med faglige nyheter og pekere.
Sammenslutning av foreninger som primært omfatter yrkesutøvere med embetseksamen på hovedfagsnivå eller tilsvarende utdanning.
Nettstedet til det øverste studentorgan ved Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet.
Nettstedet til det øverste demokratisk valgte organ for studentene ved Universitetet i Oslo (UiO) og de fem høyskolene tilknyttet Studentsamskipnaden i Oslo.
Sudentorganisasjonen i Hedmark. Med nyheter, aktiviteter, organiasjon og debattforum.
En investeringsforening for norske studenter ved Handelshøjskolen i København. Informasjon om aktiviteter og hvordan du kan bli med.
Studentsamskipnaden for norske studenter i utlandet. Ivaretar utenlandsstudentenes faglige, økonomiske, sosiale og kulturelle interesser før, under og etter studiet.
Veiviser til norske aktører som arbeider med nord-sør-spørsmål og internasjonal utvikling.
Siden er et skattesøk i skattelistene utgitt i 2010 av Skatteetaten. Skattelister for inntektsåret 2009.
Med nyheter og bakgrunnsinformasjon om konfliktene i Midt-Østen, fra organisasjonen Med Israel for fred.
Tidsskrift for etisk og teologisk refleksjon, utgitt av feltprestkorpset. Med artikler fra 1998 og framover.
Oekonomi.no tar for seg forskjellige økonomispørsmål, hovedsaklig på norsk og beregnet for et interessert, men ikke nødvendigvis økonomiutdannet, publikum.
NKBF er en interesseorganisasjon for barn født i perioden 1940 1946 av norsk mor og far som tilhørte okkupasjonsmakten.
Rapport til Stortinget fra kommisjonen som ble nedsatt av Stortinget for å granske påstander om ulovlig overvåking av norske borgere.
Temaside for innvandringsspørmål. Informasjon om asyl- og flykningpolitikk, schengensamarbeidet, visumspørsmål og annet lovverk knyttet til innvandring i Norge.
Setter søkelyset på uvettig og negativt hundehold. Fokus på den nye norske loven om hundehold.
Organisasjon som driver rådgivning til mennesker som har kommet opp i en vanskelig økonomisk situasjon på grunn av høy gjeld. Med nyheter, informasjon og hjelp til selvhjelp.
Organisasjon som engasjerer seg i fattigdom og fordeling, natur og miljø, og livskvalitet. Med nyheter, aktiviteter og publikasjoner.
Artikler om hverdagsøkonomi med tips og råd på hvordan denne kan forbedres med endring av holdninger.
Informasjonsenhet for myndigheter, dyrevernorganisasjoner og publikum. Stiftelsen dokumenterer menneskelige overgrep mot dyr, særlig dyreplageri som angår dyr i kommersiell utnyttelse og dyremishandling som vernes av gjeldende lovverk.
En protest mot avmakt og likegyldighet og for engasjement og handling; et program i Axel Jensen, Jens Bjørneboe og Henrik Wergelands ånd. Informasjon om festivalen og ideen bak.
Bioteknologinemnda er et offentlig, frittstående og rådgivende organ. Det skal gi informasjon til publikum og forvaltningen, og fremme debatt omkring de etiske og samfunnsmessige konsekvensene ved bruk av moderne bioteknologi.
Forum for utvikling og miljø sin arbeidsgruppe på gjeld, som samtidig fungerer som et eget samordningsorgan med over 50 tilknyttede organisasjoner.
En ungdomsbevegelse som tar utgangspunkt i at alle mennesker er like verdifulle og har den samme rett til liv og beskyttelse fra unnfangelse til naturlig død. UMAN arbeider blant annet mot abort og aktiv dødskjelp.
Informasjon om FN-organisasjonen for utdanning, vitskap, kultur og kommunikasjon. Et kontaktpunkt med norske fagmiljøer, og rådgiver for regjeringen.
Forening for enslige ikke-røkende over 40 år i Trondheim og omegn, som tilbyr sosiale aktiviteter som turer, dans, teater og ferier.
Informasjon om organisasjonen og utveksling. Lenker, diskusjonsforum og gjestebok.
Informasjon om og fra redningsselskapet.
Organisasjon for voksne som er ute om kveldene i helgene for å skape trygghet i nærmiljøet, først og fremst for ungdom. Informasjon om organsisjonen med oversikt over fylkes- og lokallag.
Samfunnsengasjert organisasjon som arbeider for fornuftig bilbruk. Nyheter, lokallagoversikt, aktivitetsplan og artikkelarkiv. for at kollektivtilbudet i byer og tettsteder må styrkes.
Forening for mennesker med høy IQ. Informasjon om organisasjonen, nyheter og tester.
Fairtrade garantimerke som er en garanti for at bønder og arbeidere i noen av verdens fattigste land får en fair pris for sine kvalitetsprodukter. Informasjon om organisasjonen, produktene og produsentene.
Informasjon om foreningen og fremgangsmåte for å søke voldsoffer erstatning.
Har til formål å verne om og styrke ytringsfriheten og dens vilkår i Norge, særlig ved å stimulere den levende debatt og den uredde bruk av det frie ord.
Norges største nettverk av og for miljøbevisste forbrukere tidligere kjent som Miljøheimevernet. Nyheter og tips om små og store ting man kan gjøre for å leve mer miljøvennlig.
En politisk uavhengig organisasjon med mål å hjelpe det rumenske folk. Med nyheter, givere og aktiviteter.
En partipolitisk uavhengig forening for enkeltmedlemmer og organisasjoner. Foreningen arbeider for et øket nordisk samarbeid innen blant annet arbeidsmarked, næringsliv, utdannelse, kultur, massemedia, bistand og miljøvern.
Foreningen arbeider for å bevare ukrainsk kultur og tradisjoner, og for å fremme kontakt og samhandling mellom ukrainere og nordmenn.
Har som formål å fremme gjensidig kunnskap om samfunnsliv, kultur og språk i Norge og Tyskland, særlig blant ungdom. Informasjon om prosjekter, stipend og Willy Brandt-prisen.
Frivillig organisasjon av klubber som arbeider for en bedre samfunnsånd. Det legges spesiell vekt på å hjelpe mennesker med utviklingshandikap.
Children's International Summer Villages Norge er en religiøst og politisk uavhengig barne- og ungdomsorganisasjon som arbeider for fred ved å skape større forståelse mellom mennesker fra ulike kulturer og nasjoner.
Informasjon om den uavhengige og upolitiske ordenen som ble stiftet 19. september 1927. Ordenen består i dag av fire losjer.