Sykdommer

Rikshospitalet: Sykdommer og behandling


Her får du informasjon om hvilke sykdommer og diagnoser som behandles på Rikshospitalet.

Sykdommer.net


Anonym og gratis tjeneste der du kan stille spørsmål og dele personlige erfaringer om sykdommer. Nettstedet drives ikke av helsepersonell, oppsøk lege hvis du er i tvil om din helsetilstand.

Lommelegen


Informativt nettsted med god og kvalitetssikret helseinformasjon, skrevet i et forståelig språk

Doktor Online: Sykdommer


Her finner du informasjon, artikler og linker til hvordan man behandler en rekke sykdommer.

NHI.no


Helseportal med hensikt å gjøre oppdatert og forskningsbasert kunnskap lett tilgjengelig for folk flest.

Helsenorge.no


Portal som skal være veiviser til offentlige helsetjenester i Norge. Nettstedet har også informasjon om forbygging, helse, sunnhet, sykdom, behandling og pasientrettigheter.

Aksept - senter for alle berørt av hiv


Et psykososialt støttesenter for alle som er berørt av hiv.

Alt om helse


En oversikt over sykdommer og helsevesen. Informasjon om diverse sykdommer, samt lister over norske sykehus og helseregioner.

Asperger.no


Informasjon om Aspergers syndrom.

Autisme kan behandles


Omtale av en konferanse i 2008 på Rikshospitalet om behandling av autisme. Presentasjon av noen av verdens fremste leger og forskere innen behandling av autisme.

Basal Stimulation i Pleien


Informasjon om en enkel kommunikasjonsform, basal, for funksjonshemmede barn i pleien. Informasjon, kurs og seminarer.

Bipolar lidelse type 2


Informasjon om utredning og behandling av stemningslidleser, depresjon, angst og bipolare lidelser.

Blodtrykk.info


Informasjon om blodtrykk og hypertensjon; årsaker, symptomer og behandling. Nettstedet er delt i to; en del for helsepersonell og en del for pasienter.

Borrelia infeksjon-(flåttsykdom, lyme-sykdom)


Omtale av Borrelia burgdorferi bakterien fra flåttbitt som kan gi Lymesykdom, også kalt borreliose og flåttsykdom.

DebRA Norge


Interesseorganisasjon for de med sykdommen Epidermolysis Bullos (EB), deres pårørende og andre interesserte. Nyheter og artikler sykdommen.

Diabetesforbundet


Informasjon om Norges Diabetesforbund og diabetes.

Diabetesinfo.no


Informasjon om diabetes fra helsefirmaet Novo Nordisk.

Foreldreforeningen for barn med Down syndrom i Oslo og omegn


Informasjon til foreldre, annonsering av kurs som blir holdt i foreningens regi, informasjon om generalforsamling, andre foreldresamlinger og treff med barna.

Forum for borreliose


Forum for likemannshjelp og informasjon om borrelia, flått, flåttbitt og flåttsykdom.

Helsedoktoren.no


Helsenettsted med artikler om sykdommer, helse, kost og livsstil.

Helsesvar.no


En søkemotor som finner helseinformasjon på internett. Søket omfatter en rekke norske helsefaglige kilder, herunder "spør legen"-sider, offentlige helsenettsteder og sykehus m.fl.

Influensa: overvåking, kontroll og vaksine


Folkehelseinstituttets temasider om influensa. Informasjon om sykdommen, virus og vaksine.

Informasjon om psykiske lidelser.


Informasjon om psykiske lidelser og psykiatriske medisiner.

JL - Målrettet Kurs og Veiledning


Opplæring og veiledning i effektive og positive behandlingsmetoder basert på Anvendt Atferdsanalyse (ABA - Applied Behavior Analysis)og Målrettet Miljøarbeid.

Landsforbundet for kombinert syns- og hørselshemmede/døvblinde


Informasjon om organisasjonen og døvblindhet.

Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL)


Tilbud til hjerte- og lungesyke om forebygging, behandling og rehabilitering. Informasjon om hjerteinfarkt, tuberkulose, astma, KOLS og skader som følge av røyking. Informasjon om organdonasjon.

Mic-Key.no


Nettsted om gastrostomi og om produktet Mic-Key.

Mononukleose (SML-artikkel)


Artikkel i Store norske leksikon om mononucleosis infectiosa, kjertelfeber, monocyttangina, populært kalt kyssesyke, infeksjon som skyldes Epstein-Barr-virus (EBV).

Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer (NAPOS)


Kompetansesenter ved Haukeland universitetssykehus som arbeider for bedret diagnostikk, behandling og forebyggende behandling av pasienter med porfyri.

Norsk Cøliakiforening (NCF.NO)


Informasjon om Cøliakiforeningen og sykdommen, diagnose, behandling, forskning og diett. Tilbyr forum, bakekurs, aktiviteter, informasjon om rettigheter og tips ved reiser.

Norsk Hemokromatoseforbund


Informasjon om jernoverskudd, diagnose, symptomer og behandling.

Norsk Lyme Borreliose Forening


En landsomfattende interesseorganisasjon for personer som er blitt langvarig syke etter flåttbitt, deres pårørende og andre interesserte. Informasjon om borrelia og sykdommen borreliose, også kalt lymes sykdom, og andre flåt

Norsk forening for Williams' syndrom


Forening for familier som har medlem med Williams? syndrom, samt fagpersoner og andre interesserte.

Norsk interesseforening for stamme (NIFS)


Informasjon om foreningen, lokalforeninger, arrangementer og stamming generelt. Tilbyr diskusjonsforum og lenkesamling.

Norsk nettverk for down syndrom


Informasjon om organisasjonen, sykdommen og fagartikler.

Pandemi


Myndighetenes nettsted om pandemisk influensa. Informasjon til befolkningen og helsetjenesten om influensa A (H1N1).

Podagra


Svend Gammelby Jensens oppdagelse av hvordan molybden kurerte hans urinsyregigt (podagra).

Råd for å unngå flåttbåren sykdom


Informasjon fra Nasjonalt folkehelseinstitutt (FHI) som er et forvaltningsorgan underlagt Helse- og omsorgsdepartementet. Informasjon om flått og smitte med flåttbåren sykdom.

Spisehjelp.no - mat og muligheter ved spise- og svelgvansker


Informasjon for personer som lider av spise- og svelgvansker (dysfagi). Nettstedet omhandler hjelpemidler som gastrostomi, PEG, knapp, samt mattips, ernæring og underernæring.

Stemmehøring - hearingvoices


Informasjon om forskning og metodikk basert på den nederlandske psykiateren Marius Rommes' arbeid.

Stoffskiftesykdommer


Informasjon om Norsk Thyreoideaforbund og stoffskiftesykdommer.

Stolthetsparaden


Informasjon om stolthetsparaden som er Norges første parade av og med funksjonshemmede.

Sør-trøndelag diabetesforbund


Informasjon om diabetes med tilknyttning til lokale lag.

Tinnitus tips


Informasjon og tips om tinnitus.

Tipo Norge


Behandling av autisme og asperger symptomer gjennom intensiv trening i skole og barnehage. Inneholder beskriveler av ulike behandlinger og kontaktinformasjon.

Tom Green


Tilbyr behandling for stamming og stammeproblemer.

Valentina Clinic Ecoland


Behandling av øresus (tinnitus) og andre hørselsskader i Tallinn, Estland. Informasjon, priser og medieomtale.

Vår Vei


Aksjonsgruppe for barn med autisme. Arbeider for å spre informasjon om helhetlig behandling for barn med autisme.

Wegeners granulomatose


Informasjon om sykdommen skrevet av Stein Flaten. Sympomer, diagnose og behandling.

behandlinginorge.no - hele Norges helseportal


En informasjonskanal som tilbyr hjelp til å finne frem til tjenesten man trenger uansett hvor i landet man befinner seg.Valuta - Kurser og kalkulator
Jeg har: 
Jeg får: 
USD USD
EUR EUR
GBP GBP
AUD AUD
CAD CAD
ISL ISL
SEK SEK
DDK DKK
ISK ISK
CHF CHF
RUB RUB
PLN PLN
CNY CNY
HKD HKD
JPY JPY
TWD TWD
THB THB
INR INR