Startsite.noStartsiden som hjelper deg å finne frem på nett


 
UNDERKATEGORIER

Samordna Opptak (SO)


Samordna Opptak (SO) er et service-organ, som koordinerer opptak til høyere utdanning (Universiteter og Høgskoler) i Norge. Om studier, frister, søkertall og poenggrenser.

Utdanningsdirektoratet


Her finner du all mulig informasjon om utdanning, lover, forskrifter, læreplaner og publikasjoner m.m.

Vilbli.no


Nettstedet tilbyr informasjon om videregående opplæring i Norge, og her får du som søker blant annet vite hva videregående opplæring er, og hvilke muligheter du har når du skal velge videregående opplæ

Utdanning.no


Portal som samler nettbasert informasjon, ressurser og tjenester knyttet til utdanning. Portalen er etablert av Kunnskapsdepartementet.

Aspect


Tilbyr utdanning i utlandet på språkkurs, high school og college. Generell informasjon, brosjyrer, kontaktinformasjon og nyheter.

Bergen industrielle kompetanse


Holder stroppekurs, kranførerkurs, truck- og maskinførerkurs, samt diverse HMS relaterte kurs.

Bjørknes


Informasjon om Bjørknes privatskole, Bjørknes International College og Bjørknes World Wide Education.

Database for statistikk om høg


Samler statistikk for utdanningssektoren på oppdrag fra Utdannings- og forskningsdepartementet. Statstikken er inndelt i kategoriene ansatte, studenter, økonomi, areal og forskning.

Dømmesmoen studiested og kurss


Kurssenter tilhørende Universitetet i Agder. Kan arrangere små og store kurs og konferanser.

Folkeuniversitetet


Studieforbundet Folkeuniversitetet er en landsomfattende kursarrangør som tilbyr kultur- og fritidskurs, språkopplæring, utdanning på høyere nivå, yrkesopplæring og bedriftsintern opplæring. Informasjon om

Goethe-Institut Oslo


Tysk kultur- og informasjonssenter. Norks avdeling av en non-profit organisasjon med oppgave å fremme det tyske språk og å støtte internasjonalt kultursamarbeid.

Handelsinstituttet


Privat skole i Bergen. Tilbyr utdanning på full- og deltid innen sekretær, reiseliv, økonomi, administrasjon, markedsføring, språk og IT.

IAESTE Norges alumni


Registrering som alumnus i IAESTE Norge.

Institutt for journalistikk


Informasjon om kurstilbud, dokumentasjon, forskning, IJ-forlaget, rapporter, STUP, PFF og mer.

Kirkelig utdanningssenter i no


Gir ettårig praksisrettet utdanning til daglig leder i menigheten, diakon, kateket, kirkeverge, organist, prest og samisk kirketolk. Dessuten gis det kurs-, etter- og videreutdanningstilbud. Holder til i Tromsø.

Kulturstudier


Tilbyr universitetsstudier på steder som byr på unike opplevelser av kultur og natur. Informasjon om studiene og stedene.

Kvinneuniversitetet


En liten utdanningsinstitusjon som arbeider for å bedre kvinners vilkår for læring og utvikling på individ-, organisasjons-, og samfunnsnivå.

Legathåndboken


Om boken med informasjon om mer enn 2300 stipend, legater og andre støtteordninger for utdanning, samt søk i legatdatabasen.

NRK: Kunnskapskanalen


Et åpent samarbeidsnettverk for formidling av forskning og undervisning i ulike medier, organisert av universitets-, høgskole-, forsknings- og kulturinstitusjoner.

Nansenskolen - Norsk humanisti


Nansenskolen samler mennesker med ulike politiske, religiøse og kulturelle interesser. Skolen holder til på Lillehammer.

Norges brannskole


Et nasjonalt kompetansesenter og utdanningsinstitusjon innen brannvern- og sikkerhet. Informasjon om skolen, tilsatte, kursplasser, og stillingsutlysninger.

Norges toppidrettsgymnas


Tilbyr ungdom som ønsker en idrettskarriere kombinasjonen av videregående skole og treningsøkter. Informasjon om skolen, studietilbudet og elevenes resultater.

Noroff


Et kurs- og konsulentselskap som tilbyr tjenester innen kompetanseutvikling. Tilbyr kurs på følgende områder: Ledelse- og personalutvikling, juss og forvaltning, helse og omsorg, merkantilfag og IT. Samarbeider med Monash University i A

Norsk konferanse om utdanning


Årlig konferanse om bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) i utdanningen.

Norsk yrkesdykkerskole


NYDS er en av 2 sivile yrkesdykke skoler i Norge, og skolen er godkjent av Statens Lånekasse; Norge, Sverige, og Danmark. Holder til på Nesodden ved Oslo.

Næringsakademiet


Privat undervisningsinstitusjon som tilbyr undervisning på ulike nivåer innen IT-fag, markedsføring, reiseliv, økonomi, kontorfag og helsefag.

Opplæringskontoret for søm og


Formidling av læreplasser i tekstil- og håndverksfag på Østlandet. Informasjon om fagopplæring til bedrifter og lærlinger innen yrkesfag.

Programme for International St


Internasjonalt prosjekt i regi av OECD som har til oppgave å måle skoleelevers kunnskaper og ferdigheter i lesing, matematikk og naturfag ved avslutningen av den obligatoriske skolegangen. Informasjon, resultater og tidligere oppgaver.

Skoletorget


Filosofisk nettsted for grunnskolen med lærestoff i de seks basisfagene norsk, engelsk, samfunnsfag, KRL, matematikk og natur- og miljøfag.

Statlig spesialpedagogisk støt


Består av 15 statlig eide kompetansesentre og 25 andre spesialpedagogiske enheter. Disse yter spesialpedagogisk veiledning og støtte til kommuner og fylkeskommuner. Informasjon om enheter og vanskeområder.

Stiftelsen institutt for anven


Faglige nyheter og informasjon om begrepsundervisning etter Nyborgmodellen sam tilgjengelig litteratur og kursing i begrepsundervsining.

Treider privat VGS og college


Tilbyr privat videregående skole med spennende valgmuligheter og college med ett- og to-årige utdanninger innen reiseliv, TOPP-sekretær, butikk- og kontorledelse. Holder til i Oslo og Skien.

Vox, nasjonalt fagorgan for ko


Et nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk, med særlig vekt på voksnes læring. De legger til rette for økt deltakelse i arbeids- og samfunnslivet. Vox er en etat under Kunnskapsdepartementet.

bli.no


Felles startside for Norsk reiselivsskole, Norsk reiselivshøyskole og OMH Business School. Informasjon om studietilbud, studiemodell og tilbud til tidligere og nåværende studenter.

iProsess - kommunikasjon & vei


iProsess tilbyr veiledning, foredrag og seminar for lærere, skoleledere, foreldre og ledere i næringslivet. Informasjon om filosofi og foredrag.

Studentrabatt.no


Kartlegger hvor og hvordan studenter kan få gunstige fordeler mens de er under utdanning.

Utdanningsveiledning


Studieguiden er en yrkes- og utdanningsveiledning for ungdom.

Business Kolding


prosjektledelse og ledelse