Offentlig

NAV


Arbeids- og velferdsforvaltningen på nett (tidligere Aetat og trygdeetaten).

Brønnøysundregistrene


Finn informasjon og søk i ulike registre. Denne forvaltningsetaten har ansvar for de fleste nasjonale kontroll- og registreringsordninger for næringslivet.

Statistisk sentralbyrå


SSB utarbeider offisiell statistikk om det norske samfunnet. Her finner du info om alt du matte lure på.

Altinn


Nettsted for rapportering til det offentlige. Her finnes elektroniske skjemaer for moms, statistikk, selvangivelse, årsregnskap m.m.

Stortinget.no


Stortingets nettsted for informasjon til folket.

Regjeringen.no


Nettside fra regjeringen og departementene med all offentlig dokumentasjon.

Norge.no


Inngangsside og veiviser til offentlige kontor og offentlig informasjon.

Kommunenøkkelen


Oppslagsverk over norske kommuner og fylkeskommuner med adresse, telefon, fax, hjemmeside, ordfører og rådmann.

Statistisk årbok


Et nyttig oppslagsverk med tabeller og figurer som dekker de fleste områder av det norske samfunnet.



Valuta - Kurser og kalkulator
Jeg har: 
Jeg får: 
USD USD
EUR EUR
GBP GBP
AUD AUD
CAD CAD
ISL ISL
SEK SEK
DDK DKK
ISK ISK
CHF CHF
RUB RUB
PLN PLN
CNY CNY
HKD HKD
JPY JPY
TWD TWD
THB THB
INR INR