Startsite.noStartsiden som hjelper deg å finne frem på nett


 
UNDERKATEGORIER

Jurist, økonom og statsautorisert revisor Anders Berg Olsen yter bistand til privatpersoner og bedrifter for å løse økonomiske og juridiske utfordringer. Lokalisert i Trondheim.
Tilbyr juridisk rådgivning via epost fra erfarne jurister innenfor områder som samlivsbrudd, arveoppgjør, husleieforhold, kjøp og salg av fast eiendom og forbruksvarer, trygderett og arbeidsrett.
Juridisk rådgiver Lars Haugen, Lier.
Tilbyr tjenester innen de aller fleste rettsområder.
Firmaet tilbyr rettshjelp innen helse- og sosialrett, fortrinnsvis over internett. Målgruppe: Brukere av offentlige tjenester, pasienter og fysisk handikappede.
Rettshjelperfirma, sentralt beliggende i Oslo sentrum.
Rettshjelp og juridisk rådgivning på internett. Autorisert av tilsynsrådet for advokat virksomhet. Lokalisert i Bergen.
Den sentrale enhet for etterforskning og påtale av økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet.
Behandler søknader om forskjellige typer tillatelser og fører kontroll med at advokater og rettshjelperes virksomhet. Informasjon om tilsynets virksomhet, tilsynsrådets styre, og relevante lovbestemmelser.
Nettsted med informasjon om det å skrive testament. Publisert av advokatfirmaet NorJus.
Ny portal, med oversiktlig søke- og analyseverktøy for norsk rettspraksis. (Betalingstjeneste)
Kritisk nettavis drevet av Herman J. Berge, med fokus på rettssikkerhet, korrupsjon og ytringsfrihet.
En egen organisasjon innen politiet. Informasjon, instrukser, enhetens oppgaver og innsyn i arkiver.
Styret for det industrielle rettsvern. Rettslig beskyttelse av oppfinnelser, design og varemerke. Nettstedet har Informasjon, nyheter, priser, kurskalender.
Gir oversikt over norske juridiske nettsteder og inneholder informasjon om juss. Muligheter for søking etter emner og komplett oversikt over norske advokater med eget nettsted sortert etter fagområde og sted.
Et Peluko-kurs gir en grundig innføring i arbeidsrettslige problemstillinger, og setter deg i stand til å håndtere selv de vanskeligste personalsaker.
Nettstedet inneholder informasjon og anbefalinger utgitt av Konkursrådet.
Har til oppgave å megle i tvister som oppstår mellom mennesker, det gjelder både sivile saker og straffesaker. Informasjon om konfliktrådene, meglerne og lovverket.
Rådgivende organ som behandler klager om brudd på lov av 16. juli 1999 nr. 69 om offentlige anskaffelser og forskrifter gitt med hjemmel i denne. Nemndsmedlemmer, saksbehandling og regelverk.
Sider for jusstudenter med nyheter, lenker, diskusjonsforum og chat.
Alt innen jus og jurdisk bistand. Les om arbeidsmiljøloven, rett til arv, stiftelse av selskap eller få råd fra advokater.
Startsiden for juridisk informasjon på internett.
JusPed er et gratis online wikibasert jusleksikon der brukere kan redigere eller opprette juss-relaterte artikler.
Rådgivningstjensten er åpen b??de for studenter og ikke- studenter, alle rettsområder unntatt strafferett og skattesaker. Fri rettshjelp.
JusNytt gir leserne nyheter, artikler og debatt innen fagområdene: opphavsrett, patentrett og varemerkerett, markedsregulering og konkurranserett samt ytringsfrihet og formidlingsansvar.
Nettsted med linker til norske og utenlanske rettskilder - startsider - juridiske emner mm. Drives av UiO, UiB og UiT.
Konkursrådets domsdatabase inneholder rettslige avgjørelser om konkursrett og beslektede emner.
Informasjon om klarering av rettigheter for bruk av opphavsrettslig beskyttet materiale. Oppdatert kontaktinformasjon for hvem som kan gi tillatelse til forskjellige typer bruk. Clara er etablert av de norske forvaltningsorganisasjonene BONO, Kopinor, LIN
Kontaktorgan for Kriminalteknisk Forum.
Kalkulatoren beregner forsinkelsesrente(morarente) av et krav.
Omfattende informasjon om norsk arbeidsrett og de internasjonale konvensjoner på det arbeidsrettslige området som Norge har ratifisert.
Artikler og linker innen lov og rett vedr. barn, barnefordeling, trygderettigheter, foreldreansvar osv.
Juridiske dokumenter på nett - for rådgivere, bedriftsledere og privatpersoner.
Departementet med ansvar for lovarbeid, domstolene/konfliktløsning, sivile rettsforhold, politiet, kriminalomsorgen, redning og beredskap.
Siden tilbyr blant annet søk i database inneholdende over 4500 advokater fra hele landet.
Felles infotjeneste fra Den Norske Advokatforening, Norges Juristforbund og Juristenes Utdanningssenter
Interesseorganisasjon med ca. 5.000 medlemmer, ca 90 prosent av landets advokater.
Denne basen inneholder Norges gjeldende lover og forskrifter, sentrale og lokale.