Startsite.noStartsiden som hjelper deg å finne frem på nett


 
UNDERKATEGORIER

Lovdata


Denne basen inneholder Norges gjeldende lover og forskrifter, sentrale og lokale.

Advokatforeningen


Interesseorganisasjon med ca. 5.000 medlemmer, ca 90 prosent av landets advokater.

Jus.no


Felles infotjeneste fra Den Norske Advokatforening, Norges Juristforbund og Juristenes Utdanningssenter

Advokatenhjelperdeg.no


Siden tilbyr blant annet søk i database inneholdende over 4500 advokater fra hele landet.

Justis- og politidepartementet


Departementet med ansvar for lovarbeid, domstolene/konfliktløsning, sivile rettsforhold, politiet, kriminalomsorgen, redning og beredskap.

Adma24


Juridiske dokumenter på nett - for rådgivere, bedriftsledere og privatpersoner.

AleneMedBarn.no


Artikler og linker innen lov og rett vedr. barn, barnefordeling, trygderettigheter, foreldreansvar osv.

Arbeidsrett.no


Omfattende informasjon om norsk arbeidsrett og de internasjonale konvensjoner på det arbeidsrettslige området som Norge har ratifisert.

Beregning av forsinkelsesrente


Kalkulatoren beregner forsinkelsesrente(morarente) av et krav.

Bevis


Kontaktorgan for Kriminalteknisk Forum.

Clara


Informasjon om klarering av rettigheter for bruk av opphavsrettslig beskyttet materiale. Oppdatert kontaktinformasjon for hvem som kan gi tillatelse til forskjellige typer bruk. Clara er etablert av de norske forvaltningsorganisasjonene BONO, Kopinor, LIN

Domsdatabasen


Konkursrådets domsdatabase inneholder rettslige avgjørelser om konkursrett og beslektede emner.

Juridisk nettviser


Nettsted med linker til norske og utenlanske rettskilder - startsider - juridiske emner mm. Drives av UiO, UiB og UiT.

JusNytt.no


JusNytt gir leserne nyheter, artikler og debatt innen fagområdene: opphavsrett, patentrett og varemerkerett, markedsregulering og konkurranserett samt ytringsfrihet og formidlingsansvar.

Jushjelpa i Midt- Norge


Rådgivningstjensten er åpen b??de for studenter og ikke- studenter, alle rettsområder unntatt strafferett og skattesaker. Fri rettshjelp.

Jusped jusleksikon


JusPed er et gratis online wikibasert jusleksikon der brukere kan redigere eller opprette juss-relaterte artikler.

Jussportalen.no


Startsiden for juridisk informasjon på internett.

Jusstorget


Alt innen jus og jurdisk bistand. Les om arbeidsmiljøloven, rett til arv, stiftelse av selskap eller få råd fra advokater.

Jusstudent.com


Sider for jusstudenter med nyheter, lenker, diskusjonsforum og chat.

Klagenemnda for offentlige ans


Rådgivende organ som behandler klager om brudd på lov av 16. juli 1999 nr. 69 om offentlige anskaffelser og forskrifter gitt med hjemmel i denne. Nemndsmedlemmer, saksbehandling og regelverk.

Konfliktrådet


Har til oppgave å megle i tvister som oppstår mellom mennesker, det gjelder både sivile saker og straffesaker. Informasjon om konfliktrådene, meglerne og lovverket.

Konkursrådet


Nettstedet inneholder informasjon og anbefalinger utgitt av Konkursrådet.

Kurs i arbeidsrett og personal


Et Peluko-kurs gir en grundig innføring i arbeidsrettslige problemstillinger, og setter deg i stand til å håndtere selv de vanskeligste personalsaker.

Paragrafen.no


Gir oversikt over norske juridiske nettsteder og inneholder informasjon om juss. Muligheter for søking etter emner og komplett oversikt over norske advokater med eget nettsted sortert etter fagområde og sted.

Patentstyret


Styret for det industrielle rettsvern. Rettslig beskyttelse av oppfinnelser, design og varemerke. Nettstedet har Informasjon, nyheter, priser, kurskalender.

Politiets sikkerhetstjeneste


En egen organisasjon innen politiet. Informasjon, instrukser, enhetens oppgaver og innsyn i arkiver.

Rettsnorge.no


Kritisk nettavis drevet av Herman J. Berge, med fokus på rettssikkerhet, korrupsjon og ytringsfrihet.

Rettsprakis.no


Ny portal, med oversiktlig søke- og analyseverktøy for norsk rettspraksis. (Betalingstjeneste)

Testament.no


Nettsted med informasjon om det å skrive testament. Publisert av advokatfirmaet NorJus.

Tilsynsrådet for advokatvirkso


Behandler søknader om forskjellige typer tillatelser og fører kontroll med at advokater og rettshjelperes virksomhet. Informasjon om tilsynets virksomhet, tilsynsrådets styre, og relevante lovbestemmelser.

ØKOKRIM


Den sentrale enhet for etterforskning og påtale av økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet.

Juristfirmaet


Rettshjelp og juridisk rådgivning på internett. Autorisert av tilsynsrådet for advokat virksomhet. Lokalisert i Bergen.

Juristfirmaet Amenta


Rettshjelperfirma, sentralt beliggende i Oslo sentrum.

Nettjurist Beate S. Birkenfeld


Firmaet tilbyr rettshjelp innen helse- og sosialrett, fortrinnsvis over internett. Målgruppe: Brukere av offentlige tjenester, pasienter og fysisk handikappede.

Rett og Rimelig


Tilbyr tjenester innen de aller fleste rettsområder.

RettsHjelpen.no


Juridisk rådgiver Lars Haugen, Lier.

Rettshjelp.no


Tilbyr juridisk rådgivning via epost fra erfarne jurister innenfor områder som samlivsbrudd, arveoppgjør, husleieforhold, kjøp og salg av fast eiendom og forbruksvarer, trygderett og arbeidsrett.

Starbo rettshjelp og rådgivnin


Jurist, økonom og statsautorisert revisor Anders Berg Olsen yter bistand til privatpersoner og bedrifter for å løse økonomiske og juridiske utfordringer. Lokalisert i Trondheim.