Legemidler

Statens legemiddelverk


Statens legemiddelverk er forvaltningsorganet på legemiddelområdet. Legemiddelverket fører tilsyn med produksjon, utprøvning og omsetning av legemidler

NHI.no


Helseportal utviklet for å gjøre oppdatert og forskningsbasert kunnskap lett tilgjengelig på nett.

Lommelegen: Apotek


Mye god informasjon om medisiner, vitaminer, mineraler og naturmidler - om typer, bruk og bivirkninger, og relaterte artikler.

Legesiden: Farmakologi


Her finner du store internasjonale nettsteder om legemidler.

Helsebiblioteket: Legemidler


Her kan du søke på legemidler, og få treff fra flere ulike kilder.

Felleskatalogen


Felleskatalog over farmasøytiske spesialpreparater som selges i Norge.

Pasientutgave: Felleskatalogen


Beskrivelser av alle 2500 legemidler som finnes på det norske markedet, samt artikler om legemidler og bruk. Medisinhåndboken utgis av Felleskatalogen AS som er et datterselskap til Legemiddelindustiforeningen.Valuta - Kurser og kalkulator
Jeg har: 
Jeg får: 
USD USD
EUR EUR
GBP GBP
AUD AUD
CAD CAD
ISL ISL
SEK SEK
DDK DKK
ISK ISK
CHF CHF
RUB RUB
PLN PLN
CNY CNY
HKD HKD
JPY JPY
TWD TWD
THB THB
INR INR